Verejné obstarávanie prakticky a zákonne

-lektorovanie, vzdelávanie, školenia a prezentácie, workshopy, poradenstvo, vzorové dokumenty, interné smernice

- realizácia verejných obstarávaní pre verejných obstarávateľov, prijímateľov dotácií a gramtov

- príprava ponúk do verejných obstarávaní pre firmy, spracovanie žiadostí o nápravu a námietok 

- externý manažment pre prijímateľov NFP

Ak si prajete, aby som Vás informoval o pripravovaných školeniach a novinkách vo verejnom obstarávaní prihláste sa na odber aktualít.

(kliknutím na Chcem dostávať aktuality) 

 

Najbližšie pripravované školenia - vlastné

Zákazka s nízkou hodnotou, súhrnné správy a výnimky po “veľkej” novele zákona o verejnom obstarávaní - cena 70 EUR/osobu - ON-LINE

Termín: 17.08.2022, 9:00-12:00

program 

prihláškaNajbližšie pripravované školenia - agentúry

OTIDEA s.r.o.

https://www.oditea.sk

PROEKO

http://proeko.sk/seminare.php 

Neoslovili Vás školenia z ponuky ? -  Kúpte si prezentácie s výkladom 

Pošlite mi email s návrhom témy na školenie, ktorá Vás zaujíma. Zo zozbieraných návrhov sa pokúsime zostaviť školenie. V prípade záujmu pripravím individuálne školenie pre Vašu organizáciu.

Objednajte si komentovanú prezentáciu, ktorú si môžete pozrieť kedykoľvek a kdekoľvek 

Vybrať si môžete z nasledujúcich tém:

Realizujeme podlimitnú zákazku vlastnými silami - 50 €

Ako verejné obstarávanie nerobiť a zákazka s nízkou hodnotou pre obce ale aj iný verejných obstarávateľov (sovzorovými dokumentmi)- 50 €

Základy verejného obstarávania (hlavne pre tých, ktorí nerealizujú verejné obstarávanie) - 50 €

Verejné obstarávanie pre začiatočníkov - komplexný prehľad zákona - 150 €

  • Program a rozsah jednotlivých prezentácií  je vyššie v časti Najbližšie pripravované školenia - vlastné

Ukážka - vzorová prezentácia s výkladom


Objednávka


Služby pre verejných obstarávateľov a firmy

V prípade záujmu o moje služby ma prosím kontaktujte na 0948 620 021 alebo akoobstarat@gmail.com 

Komentované prezentácie


Nestihli ste termín školenia, nechceli alebo nemohli ste na školenie cestovať, alebo sa Vám cena školenia zdala vysoká, na tomto mieste pre Vás pripravujeme hlasovo komentované prezentácie, ktoré Vám umožnia absolvovať prednášku vo vlastnej kancelárií na obrazovke monitora. 

Vzorové dokumenty 

Ak máte záujem o vzorové dokumenty z procesu verejného obstarávania (od určenia PHZ, cez súťažné podklady až po zápisnice a správu o zákazke, vrátane smernice o VO neváhajte nás kontaktovať a zaslať nám Vašu požiadavku. Po uhradení poplatku na základe požadovaných dokumentov Vám bude zaslaný .zip súbor s požadovanými dokumentami alebo CD disk (podľa Vašej voľby). Cena od 3€ podľa typu dokumentu. Radi Vám pripravíme cenovú ponuku.Pri objednaní balíkov dokumentov zľava. 

Vízia 

Poskytovať praktické školenia a vzorové dokumenty pre "malých" verejných obstarávateľov. Podeliť sa o svoje skúsenosti a v rámci spätnej väzby získať nové podnety, informácie a pohľady na problémy vo verejnom obstarávaní - aj ja sa chcem stále učiť.

Koncipovať školenia na základe požiadaviek účastníkov. 

Verím, že v krátkom čase bude tím akoobstarat.sk rozšírený o právnika, aby sme Vám mohli sprostredkovať aj právny pohľad na otázky verejného obstarávania a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní a takisto na problematiku miestnych daní a exekučných konaní v prostredí obcí. 

Kto som

Ing. Martin Papcún

Pohybujem sa v prostredí verejného obstarávania viac ako 10 rokov. Praktické skúsenosti som získal jednak na strane  verejného obstarávateľa, kde som realizoval prevažne NLZ a zákazky realizované v EKS a jednak na strane kontrolóra na SO/RO, kde som sa venoval kontrole verejného obstarávania a výkonu kontrol na mieste projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. V dávnejšej minulosti som pôsobil aj na útvare hlavného kontrolóra a na Správe finančnej kontroly. Vo svojich prednáškach prelínam teoretický výklad zákona s praktickými príkladmi z praxe. Zúčastnil som sa viacerých rokovaní v rámci kontrol zákaziek na ÚVO i pred zástupcami EK. Svoj pohľad na verejné obstarávanie dopĺňam pohľadom kontrolóra SO/RO a SFK (aktuálne Orgán auditu) a pomôžem Vám pripraviť Vaše verejné obstarávanie tak, aby obstálo pred kontrolnými orgámni. Venujem aj spolupráci s fakultami vysokých škôl a občasnej publikačnej činnosti v odborných časopisoch (napr. časopise VO v kocke https://www.verejneobstaravania.sk/).  Aktuálne pôsobím ako SZČO v oblasti verejného obstarávania predovšetkým ako lektor a tiež na strane verejných obstarávateľov aj dodávateľov a v neposlednom rade aj v oblasti riadenia projektov financovaných z fondov EÚ.

Som fanúšik "reverzných" verejných obstarávaní a EKS. 

Publikovanie 

Otvorená brána - autorský článok  s témou "malej" novely zákona o verejnom obstarávaní z novembra 2017

Článok je dostupný tu.  

https://www.verejneobstaravania.sk


"Príslovie hovorí, že cesta k úspechu býva dláždená malými neúspechmi - Vo verejnom obstarávaní si na ceste k úspešnému výsledku nemôžeme dovoliť žiadny neúspech (nedostatok)"

Kontakt: Ing. Martin Papcún, Kustrova 1, 040 01 Košice, akoobstarat@gmail.com, 0948620021

© Autorské právo Ing. Martin Papcún